Internist- Leefstijlarts


Heeft u geen verwijsbrief en wilt u een of meerdere losse consulten met de Internist-Leefstijlarts, dan is dit ook mogelijk. De kosten worden door uzelf betaald en kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wilt u bijvoorbeeld weten of u bloedarmoede heeft of een vitamine tekort? Dan kunt u met een consult en evt bloedafname hier antwoord op krijgen.  Bij een afwijking zal een behandeling gestart worden of geadviseerd worden om nader onderzoek te laten doen. Alles wordt gedaan in overleg met u.


Tarieven los consult

Tarieven:

 • Consult arts: 60 min € 165
 • Consult arts: 30 min € 75
 • Laboratoriumonderzoek:
  • Risico inventarisatie hart en vaatziekten: € 20
  • Analyse bloedarmoede: € 35
  • Vitamine check: € 35
  • Hormoon onderzoek bij overgewicht: € 100
  • Microbioom onderzoek: € 280-€ 300 (afhankelijk van de ernst van de klachten)
  • Probiotica gepersonaliseerd na een microbioom onderzoek: € 220-€ 300 (afhankelijk van de duur van de behandeling)