drs. S. Mors

Wie ben ik


Mijn naam is Souad Mors-Bouhbouh, ik ben internist en heb mij gespecialiseerd in ziekten van de nieren. Ik heb een bijzondere interesse en ervaring met aandoeningen die een hoog risico geven op hart-en vaatziekten, zoals overgewicht, diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Ik ben mij gaan verdiepen in leefstijl en preventie omdat ik in de praktijk zag dat dit een onderbelicht onderwerp was in de spreekkamer van de medisch specialist, terwijl verbetering van leefstijl de juiste behandeling is van deze aandoeningen. 

Om mijn kennis en vaardigheden op gebied van leefstijl te verbeteren heb ik de opleiding tot leefstijlarts en – coach gevolgd. Hiermee heb ik meer kennis vergaard op gebied van voeding, beweging, mentale gezondheid, slaap en gedragsverandering. In 2017 heb ik bij een obesitas centrum gewerkt, waarbij patiënten werden gescreend en behandeld voor een maagverkleining. Ook kennis vanuit persoonlijke ervaring met afvallen kan ik gebruiken om patiënten te begeleiden. 

Met deze aanvullende kennis en vaardigheden kan ik mijn patiënten iets extra’s bieden. Bovendien merkte ik dat een consult van een half uur te weinig is om de zorgvraag van de patiënt echt goed in kaart te brengen, dus daarom neem ik meer tijd bij elk consult dan het half uurtje in het ziekenhuis. 

Ook ben ik geregistreerde bedrijfsarts, in dit vak wordt preventie veel toegepast en dit is een belangrijk onderdeel van Leefstijlgeneeskunde. Daarnaast helpt deze kennis mij om nog breder te kijken naar de klacht van een persoon en zo helpen bij het vinden van een oplossing.

Missie


“Mijn missie is om patiënten die naar mij worden verwezen op maat gesneden zorg te bieden dichtbij huis. Met een holistische benadering wordt er rekening gehouden met alle factoren die bij de zorgvraag een rol kunnen spelen. Er wordt aandacht besteed aan preventie.
Daarbij is het doel om de patiënt te laten ontdekken dat het mogelijk is om meer zelfzorg en regie op eigen gezondheid te verkrijgen met als gevolg minder medicatiegebruik en verbetering van algeheel welbevinden. Patiënt staat altijd centraal en krijgt voldoende tijd tijdens een consult, maar ook tussen de consulten door is het belangrijk dat patiënt vragen kan stellen (bijv. via mail contact).
Met de vaardigheden en kennis die ik heb kan ik mijn patiënten meer bieden”.

Samenwerking


Ik werk met verschillende instanties samen om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten voor mijn patiënten, u kunt bijvoorbeeld verwezen worden naar een dietiste of een fysiotherapeut indien hier noodzaak voor is. Daarnaast heeft de samenwerking als doel om de kennis onderling zo veel mogelijk te delen.

  • Centrum Gezond Gewicht, Erasmus Medisch Centrum
  • Beter Keten, expertise voor samenwerking
  • Partnerschap Overgewicht Nederland, Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen
  • Dietistenpraktijk Alimentum
  • Schaafsma Kliniek
  • Leefstijlpoli plus
  • Hogeschool van Amsterdam, afdeling diëtetiek
  • Flevoziekenhuis, afdeling Bariatrie