Voor patiënten

Waarvoor kunt u bij mij terecht


U kunt met elke niet spoedeisende hulpvraag bij mij terecht op gebied van de interne geneeskunde. Omdat ik een expertise op gebied van leefstijl heb, wordt hier ook aandacht aan geschonken. Vooral op gebied van overgewicht kan ik u helpen door op zoek te gaan naar medische oorzaken en daarna ook gericht op uw wensen een behandeling starten.
Anders dan in het ziekenhuis krijgt u bij mij voldoende tijd om uw verhaal te doen, een eerste consult duurt minimaal 60 minuten.
Ook het toewerken naar verminderen van uw medicijnen bij suikerziekte, hoge bloeddruk of hoge cholesterol is een reden om naar mij verwezen te worden. Uw wensen staan voorop.

Vergoeding


Drs. S. Mors-Bouhbouh, handelend onder de naam SB. Internist-Leefstijlarts beschikt over de vereiste juridische titel om de te leveren zorg bij een zorgverzekeraar of patient in rekening te brengen.

Bent u verwezen door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts dan kunt u direct bij mij terecht. De zorg die SB. Internist-leefstijlarts biedt, wordt afhankelijk van uw polis deels of volledig vergoed, los van het eventuele eigen risico dat voor elke verwijzing geldt. Het niet vergoede deel hoeft u echter niet te betalen, u betaalt dus net als in het ziekenhuis niks extra’s. Net als een behandeling in het ziekenhuis valt de behandeling bij SB. Internist-leefstijlarts onder het wettelijk eigen risico. Het betalen van het eigen risico is eenmalig per jaar en geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Voor 2024 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar.

U bent gewend dat de betaling van de zorgnota geheel buiten u om gebeurt. Bij SB. Internist-leefstijlarts zal Infomedics voor de afhandeling van de facturen zorgen.

Informatie over Infomedics kunt u vinden onder de button Infomedics.

Wilt u weten welke tarieven wij hanteren, klik op de button tarieven NZA.

Wat wordt niet vergoed en moet u zelf betalen

  • Kosten die in rekening worden gebracht omdat u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd, worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar
  • De nota wordt niet vergoed als u geen verwijsbrief heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
  • Het verplicht eigen risico (geldt voor alle personen 18jaar en ouder)

 

U betaalt geen eigen bijdrage voor uw bezoek

Alle zorgkosten worden vergoed (coulance regeling)

U betaalt alleen uw eigen risico zoals gewoonlijk bij een verwijzing

Losse consulten ook mogelijk indien er geen verwijsbrief is.

Zie hiervoor pagina los consult/geen verwijsbrief

 

 

Geen verwijsbrief?

Internist-leefstijlarts


Heeft u geen verwijsbrief en wilt u een of meerdere losse consulten met de Internist-Leefstijlarts, dan is dit ook mogelijk. De kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kwaliteit en Klachtenregeling


SB. Internist-Leefstijlarts heeft door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZa) een erkenning ontvangen om als instelling medisch specialistische zorg te verlenen.

Er wordt gehandeld volgens wetenschappelijke behandelprotocollen en richtlijnen van de beroepsvereniging, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Medisch specialisten worden verplicht gesteld te werken aan kwaliteitsvisitaties, nascholing te volgen en te reflecteren op eigen functioneren. ​Hiermee kan de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.

Als zorgverlener vind ik kwaliteit van zorg belangrijk, maar ook uw tevredenheid over de verleende zorg. Het kan voorkomen dat u als patiënt van mijn praktijk een klacht heeft over het contact of verleende zorg. Ik stel het op prijs wanneer u in dat geval uw klachten direct met mij bespreekt zodat we tot een oplossing kunnen komen. Het bespreken van de klacht met de zorgverlener leidt ook tot verbetering van de zorg.

Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden of willen, dan kunt u uw klacht bieden aan de klachtencommissie.
U kunt uw klachten indienen door een mail te sturen naar contact@sbinternist.nl. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om zo duidelijk mogelijk te melden waar de klacht overgaat. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Zo’n gesprek leidt meestal het snelst tot een oplossing.

Lukt het niet de klacht samen met u naar tevredenheid op te lossen​? Dan kunt u uw klacht over de geleverde zorg bij Klachtenportaal Zorg indienen. Uw klacht wordt dan afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Locaties


U kunt op de volgende locaties bij SB. Internist-Leefstijlarts terecht:

  • Locatie Amsterdam Buitenveldert: A. J. Ernststraat 179-181 (Medisch punt)
  • Locatie Amsterdam Slotervaart: Louwesweg 6, (Slotervaart Gezondheidscentrum)
  • Locatie Uitgeest: Vrijburglaan 45 (hoofdlocatie)
  • Locatie Hilversum: S-Gravelandseweg 65

Contact bij spoed

Klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag


In geval van klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunnen patiënten van SB. Internist-leefstijlarts telefonisch contact opnemen, ook buiten werktijd en in het weekend op telefoonnummer 0627495828.

Een eventuele beoordeling of onderzoek zal dan op locatie Uitgeest verricht moeten worden.