Voor patiënten

Waarvoor kunt u bij mij terecht


U kunt met elke niet spoedeisende hulpvraag bij mij terecht op gebied van de interne geneeskunde. Omdat ik een expertise op gebied van leefstijl heb, wordt hier ook aandacht aan geschonken. Vooral op gebied van overgewicht kan ik u helpen door op zoek te gaan naar medische oorzaken en daarna ook gericht op uw wensen een behandeling starten.
Anders dan in het ziekenhuis krijgt u bij mij voldoende tijd om uw verhaal te doen, een eerste consult duurt minimaal 60 minuten.
Ook het toewerken naar verminderen van uw medicijnen bij suikerziekte, hoge bloeddruk of hoge cholesterol is een reden om naar mij verwezen te worden. Uw wensen staan voorop.

Vergoeding


Drs. S. Mors-Bouhbouh, handelend onder de naam SB. Internist-Leefstijlarts beschikt over de vereiste juridische titel om de te leveren zorg bij een zorgverzekeraar of patient in rekening te brengen.

Bent u verwezen door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts dan kunt u direct bij mij terecht. De zorg die SB. Internist-leefstijlarts biedt, wordt afhankelijk van uw polis deels of volledig vergoed, los van het eventuele eigen risico dat voor elke verwijzing geldt. Het niet vergoede deel hoeft u echter niet te betalen, u betaalt dus net als in het ziekenhuis niks extra’s. Net als een behandeling in het ziekenhuis valt de behandeling bij SB. Internist-leefstijlarts onder het wettelijk eigen risico. Het betalen van het eigen risico is eenmalig per jaar en geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Voor 2024 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar.

U bent gewend dat de betaling van de zorgnota geheel buiten u om gebeurt. Bij SB. Internist-leefstijlarts zal Infomedics voor de afhandeling van de facturen zorgen.

Informatie over Infomedics kunt u vinden onder de button Infomedics.

Wilt u weten welke tarieven wij hanteren, klik op de button maximale tarieven.

Wat wordt niet vergoed en moet u zelf betalen

 • Kosten die in rekening worden gebracht omdat u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd, worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar
 • De nota wordt niet vergoed als u geen verwijsbrief heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
 • Het verplicht eigen risico (geldt voor alle personen 18jaar en ouder)

Geen verwijsbrief

Heeft u geen verwijsbrief maar wilt u toch gebruik maken van de diensten van SB. Internist-Leefstijlarts dan kunt u kiezen voor een los consult. Zie hiervoor de pagina losse consulten.

Voorbeeld vergoeding

Wanneer u verwezen wordt voor overgewicht en u komt 2 keer bij ons in DBC periode (3 of 4 maanden), dan geldt het tarief € 429,75 (1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht of ondervoeding).

Heeft u 3 of meer consulten dan geldt het tarief € 638,38 (Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij vetzucht of ondervoeding)

Na declaratie kunt u het volgende van uw zorgverzekeraar vergoed krijgen en wat u zelf betaalt aan eigen risico.

1. 100%: u krijgt het volledig bedrag vergoed. Hiervan dient u het eigen risico zelf te betalen

 • u betaalt aan uw zorgverzekeraar €385 of een restant van uw eigen risico en u betaalt ons € 429,75 of € 638,38 (dit is dus het bedrag wat u volledig vergoed krijgt en aan u wordt betaald)

2. Gedeeltelijke vergoeding (voorbeeld van CZ) bij een factuur van € 429,75.

 • 70%:  CZ vergoedt € 300,83, u maakt dit bedrag ons over, mocht het eigen risico nog niet volledig zijn benut dan betaalt u €300,83 aan uw zorgverzekeraar en houdt u nog € 84,17 aan eigen risico over (385-300,83).
  •  Het resterend bedrag van € 429,75- 300,83= € 128,92 wordt kwijtgescholden (coulance)
 • 75%: CZ vergoedt € 322,31, u maakt dit bedrag ons over, mocht het eigen risico nog niet volledig zijn benut dan  betaalt u € 322,31 aan uw zorgverzekeraar en houdt u nog € 62,69 over aan eigen risico.
  • Het resterend bedrag van € 429,75- 322,31= € 107,44 wordt kwijtgescholden (coulance)

Wat valt er onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) (basispakket). Zoals een bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Begin van een nieuw jaar staat deze altijd op maximaal € 385, bij elke vergoeding vanuit het basispakket wordt dit steeds minder totdat er niks over blijft en vanaf dan vergoedt uw zorgverzekeraar alle kosten. Een bezoek aan een medisch specialist zorgt (bijna) altijd voor dat u na één bezoek al uw volledige eigen risico zult benutten.

 

 

U betaalt geen eigen bijdrage voor uw bezoek

Alle zorgkosten worden vergoed (coulance regeling)

U betaalt alleen uw eigen risico zoals gewoonlijk bij een verwijzing

Losse consulten ook mogelijk indien er geen verwijsbrief is.

Zie hiervoor pagina los consult

 

 

Losse consulten

Internist-leefstijlarts


Heeft u geen verwijsbrief en wilt u een of meerdere losse consulten met de Internist-Leefstijlarts, dan is dit ook mogelijk. De kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag op leefstijl gebied bij een bestaande ziekte? Of het bijvoorbeeld mogelijk is om de ziekte te behandelen of te verlichten met aanpassingen op uw leefstijl? Wilt u bijvoorbeeld weten of u bloedarmoede heeft of een vitamine tekort? Dan kunt u met een consult en evt bloedafname hier antwoord op krijgen.  Bij een afwijking zal een behandeling gestart worden of geadviseerd worden om nader onderzoek te laten doen. Alles wordt gedaan in overleg met u.

Tarieven los consult

 • Consult arts: 60 min € 175
 • Consult arts: 30 min € 80
 • Laboratoriumonderzoek:
  • Risico inventarisatie hart en vaatziekten: € 25
  • Analyse bloedarmoede: € 40
  • Vitamine check: € 40
  • Hormoon onderzoek bij overgewicht: € 110
  • Microbioomonderzoek: €235-€300

Kwaliteit en Klachtenregeling


SB. Internist-Leefstijlarts heeft door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZa) een erkenning ontvangen om als instelling medisch specialistische zorg te verlenen.

Er wordt gehandeld volgens wetenschappelijke behandelprotocollen en richtlijnen van de beroepsvereniging, de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Medisch specialisten worden verplicht gesteld te werken aan kwaliteitsvisitaties, nascholing te volgen en te reflecteren op eigen functioneren. ​Hiermee kan de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.

Als zorgverlener vind ik kwaliteit van zorg belangrijk, maar ook uw tevredenheid over de verleende zorg. Het kan voorkomen dat u als patiënt van mijn praktijk een klacht heeft over het contact of verleende zorg. Ik stel het op prijs wanneer u in dat geval uw klachten direct met mij bespreekt zodat we tot een oplossing kunnen komen. Het bespreken van de klacht met de zorgverlener leidt ook tot verbetering van de zorg.

Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden of willen, dan kunt u uw klacht bieden aan de klachtencommissie.
U kunt uw klachten indienen door een mail te sturen naar contact@sbinternist.nl. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om zo duidelijk mogelijk te melden waar de klacht overgaat. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Zo’n gesprek leidt meestal het snelst tot een oplossing.

Lukt het niet de klacht samen met u naar tevredenheid op te lossen​? Dan kunt u uw klacht over de geleverde zorg bij Klachtenportaal Zorg indienen. Uw klacht wordt dan afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Locaties


U kunt op de volgende locaties bij SB. Internist-Leefstijlarts terecht:

 • Locatie Amsterdam Buitenveldert: A. J. Ernststraat 179-181 (Medisch punt)
 • Locatie Amsterdam Slotervaart: Louwesweg 6, (Slotervaart Gezondheidscentrum)
 • Locatie Bilthoven: Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64 (Schaafsma Kliniek)
 • Locatie Uitgeest: Vrijburglaan 45 (hoofdlocatie)

Contact bij spoed

Klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag


In geval van klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunnen patiënten van SB. Internist-leefstijlarts telefonisch contact opnemen, ook buiten werktijd en in het weekend op telefoonnummer 0627495828.

Een eventuele beoordeling of onderzoek zal dan op locatie Uitgeest verricht moeten worden.